Udruženje "Mamin San"

Za bebu se priprema i telom i umom

Mamin san

Udruženje „Mamin san” je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti edukacije i pripreme za roditeljstvo budućih roditelja.

udruzenje mamin san2

Ciljevi udruženja

Individualna i grupna edukacija i savetovanje trudnica, porodilja i budućih roditelja, psiho-fizička priprema trudnica, psihološko savetovanje trudnica i porodilja,edukacija zdravstvenih radnika iz oblasti kojima se udruženje bavi.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

Aktivnosti udruženja:


Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje u Udruženje.

Osnivač udruženja

  • Osnivaci Danka

    Danka Todorović

    Predsednica Udruženja Mamin san